Токсичните химикали, от които се страхуваме най-много – тежките метали като олово и живак – застрашават по-малко мозъчното развитие на децата, отколкото преди две десетилетия. Две нови заплахи обаче се очертават на хоризонта – пестициди и химикали, забавящи горенето.

Според изследване, проведено от изследователи от Нюйоркския университет, в периода 2001-2016 децата в САЩ са загубили 162 милиона точки от тестовете за интелигентност заради химикалите, забавящи горенето.

Изследването, публикувано в Molecular and Cellular Endocrinology, проучва внимателно четири химикала, за които знаем, че влияят най-силно върху мозъка на растящото дете – олово, живак, пестициди и полибромирани дифенилови етери, известни като забавящи горенето химикали.

Според Лео Трасанде, педиатър и изследовател в университета на Ню Йорк, съавтор на изследването, щом детето бъде изложено на въздействието им, няма връщане назад във вредите от тях.

„Мозъчното развитие на децата е изключително уязвим процес“ – коментира Трасанде пред Business Insider. Ако го нарушим, дори и най-малките ефекти могат да имат постоянни последствия, допълва той.

Изследването открива, че оловото е отнело на децата в САЩ около 78 млн. IQ точки по време на 15-те години, които са били проучвани. Пестицидите пък – 27 млн. IQ точки, а живакът – 2.5 млн.

Индивидуалната загуба на точки от тестовете за интелигентност на децата намалява с 2 на сто икономическата им продуктивност като възрастни, казва Трасанде. Според екипа му вредата върху детския мозък от четирите изследвани химикала е струвала 6 трилиона долара на икономиката на САЩ за изследвания период.

Източник: Science Alert