Чуйте изпълнение на най-старата цяла песен в света

08 май 2017 г., 17:10
892

Shutterstock

Епитафът на Сейкилос е най-старата пълна музикална композиция, която светът познава. Тя представлява йонийска песен в пълен размер, вероятно написана през първи век от новата ера.

Нейната композиция позволява на съвременните музиковеди да изпълняват песента в завършен вид.

Въпреки че има други по-стари музикални текстове и фрагменти, епитафът на Сейкилос е гравиран върху надгробна плоча край град Айдин в Турция заедно с надписа "Аз съм надгробен камък и образ. Сейкилос ме постави тук като вечен знак за безсмъртния спомен".

Това конкретно изпълнение на мелодията е дело на музиковеда Майкъл Леви, който се занимава с изследването на антични текстове. Той предпочита само да свири мелодията без да пее придружаващия я текст.

ЧУЙТЕ Я!

Ключови думи:
Коментари