В своята най-дълбока същност,
хората са Буда, както ледът е вода.

И както няма лед без вода,
така няма нито един човек без Буда.

Горко на хората, които търсят надалеч
и не знаят това, което е наблизо!

Те приличат на онези, които стоят във водата
и въпреки това викат за вода.

Сякаш са родни синове на най-богатия и най-знатния,
а най-безутешно се скитат в бедност и мизерия”

Песен на дзен-учителя Хакуин