Микропсия (от гръцки mikros – малък, и opsis – зрение) e зрително нарушение, при което обектите се виждат по-малки, отколкото са в действителност. Болните виждат хора, техни крайници, животни и неодушевени предмети със значително по-скромни размери. Обектите им изглеждат едновременно много далечни и изключително близки. Интересното е, че не окото е повредено, а само способността на мозъка да възприема информацията, която то предава.

Синоними на микропсията са „наноидните халюцинации” или „лилипутско зрение”, вдъхновено от книгите на Джонатан Суифт за Гъливер. Най-общо, човек започва да възприема обектите (животни, хора или някакви техни фрагменти) в съществено умален размер, отколкото те са в действителност. Един обект може да изглежда далечен и невероятно умален, докато същевременно друг - прекалено близък и невероятно уголемен. Например котката може да приеме размери на мишка, а колата да изглежда като детска играчка.

Смята се, че този синдром донякъде има общо с класическата мигрена. Освен това микропсията може да бъде следствие от частична епилепсия или от действията на различни, въздействащи на психиката наркотици.

Съществува легенда, според която авторът на Алиса – Луис Карол - страдал от тази болест. Виждал всички предмети около себе си много по-малки отколкото са всъщност, а себе си – по-голям от всичко наоколо - така създал историята за Алиса.