Всяко лято хиляди двойки се подписват под брачните свидетелства и знаят или не, тяхното решение има ефект върху здравето им за дълги периоди от време в бъдещето. Учени са успяли да идентифицират редица тенденции, които показват как бракът променя хората. Популярната хипотеза е, че бракът е добър за вашето физическо и психическо състояние, вероятно защото присъствието на подкрепящ партньор може наистина да направи живота на един човек по-здравословен. Но ново изследване показа, че връзката между брака, здравето и удовлетворението, е доста по-сложна и носи както ползи, така и негативи.

Женените хора по правило имат по-добро здраве от останалите възрастни независимо от техния пол, възраст, раса, образование, доход и други подобни фактори. Но данните сочат, че това важи основно за възрастните брачни двойки, като при младите брачни двойки не се наблюдава подобрение на здравето. При женените мъже се наблюдава тенденция за развиване на наднормено тегло, като и при мъжете и жените е по-малко вероятно да продължат с физическите упражнения след брака. При женените мъже е по-вероятно да ползват услугите на превантивната медицина. И при двата пола бракът намалява вероятността от развиването на периферни артериални болести, нервно-съдови заболявания, абдоминални аортни аневризми и заболявания на коронарната артерия. Но рискът от сърдечни заболявания е по-висок при разведените или вдовиците.

Science Alert