Учение откриха, че има нов начин да се ограничи разпространението на разнасящи болести комари. Това е новата техника на редактиране на гените, наречена CRISP/Cas-9. Ако се окаже успешна, тя може да блокира разпространението на болести като малария и вируса Зика между отделните страни и дори континентите.

Екипът от учени е показал, че модифицирането на гените на комарите-преносители, към състояние на по-ниска плодовитост е изключително ефективно. В комбинация с контролирането на начина, по който тези гени се предават през поколенията, ние може да получим целенасочен и прецизен начин да изтриваме цели видове от екосистемите.

“След като се увреди гена, който отговаря за плодовитостта при женските комари, на множество ключови за разпространението на вида места в света, става много по-трудно за популацията да еволюира и да оцелее,” обяснява Джон Маршъл от университета на Калифорния в Бъркли.

Източник: Science Alert