Поне три четвърти от човешкия геном се състои от нефункционираща ДНК, а може би реалните проценти са дори още по-високи, потвърди ново изследване по проблема. Учените дебатират отдавна какъв обем от генома всъщност е отговорен за отделния човешки индивид. А днес, според мнението на еволюционните биолози, отговорът се крие в елементарната математика.

Между 75 и 90% от нашата ДНК, наричана на научен жаргон “ДНК-боклук”, може да не е вредна или токсична генетична материя. Но по всичко изглежда, че това са огромен брой безполезни поредици от нуклеотиди, които не функционират като останалата ДНК. Те не кодират протеини, които отключват всички важни химически реакции в нашето тяло.

Според математическия аргумент на еволюционната биология е по-добре, ако по-малко от нашата ДНК е функционална, защото тогава по-малка част от нея ще бъде изложена на риска от мутации и свързаните с тях опасности за организма, включително и внезапната смърт.  Това може да се окаже интересно ново обясняние на феномена на големия процент нефункционална ДНК.

Източник: Science Alert