Знаете, че обичаме логическите задачи и не спираме да търсим нови и нови, с които да ви затрудним, озадачим и да раздвижим ума ви.

Представяме ви поредната порция.

1. Поставяте една монета в празна бутилка и запушвате отвора с коркова тапа. Как ще извадите монетата, без да изваждате тапата и без да чупите бутилката?

2. Царят заръчал на градинаря да посади 10 дървета. Трябвало обаче да ги посади така, че да получи прави 5 редици, с по 4 дървета във всяка. Ако не се справи, лошо му се пише. Градинарят се справил със задачата. Как?

3. Колко хора са ви нужни, за да имате над 50% процента вероятност двама от тях да имат рожден ден на една дата?

4. Имате две въжета. Всяко от тях гори за 1 час, когато запалите единия му край. Скоростта на горене не е равномерна. Как ще измерите 45 минути?

5. Събрали на разпит Пешо, Гошо и Тошо, защото подозирали, че един от тях обрал банка. Ето какво свидетелствали тримата:
Пешо: Аз съм невинен.
Гошо: Аз съм невинен.
Тошо: Гошо е виновен.
Ако само едно от тези твърдения е истина, кой е обрал банката?

Вижте отговорите на следващата страница.