Ето и редактираните варианти:

1. Ето че в небето проблесна светкавица.

2. След края на бурята дъждът беше освежил въздуха.

3. Учителката силно кресна на децата и те замръзнаха на чиновете.

4. Всички мълчат и четат от учебниците.

5. Трябва да четем много книги, за да бъдем интелигентни.

6. Ако побегнем, ще ни хванат.

7. Те нямат право да грешат, трябва да се справят със задачата.

8. Олимпиадата е другата седмица.

9. Трасна силна гръмотевица.

10. Филмът прекъсна по средата, защото изненадващо спря токът.