Вероятно си представяте Сахара като лишено от живот място, потънало в безвремието. Място, на което безскрупулните природни сили господстват над човешката история. Това обаче няма нищо общо с действителността.

Някои странни кътчета на Западна Сахара, особено по северозападното крайбрежие на Африка, са пълни със стотици древни каменни паметници на човешката култура. Някои са датирани отпреди 10 хил. години!

Между 2002 г. и 2009 г. Western Sahara Project, ръководен от Университета на Западна Англия във Великобритания, документира археологията и средата на северозападна Сахара около оазисния град Тифарити. Откритията им са публикувани в книгата The Archaeology of Western Sahara: A Synthesis of Fieldwork, 2002 to 2009.

Някои от руините са оформени като полумесеци, други образуват кръгове, трети пък са в права линия, в правоъгълна форма и др. Някои каменни елементи са смесица от прави линии, каменни кръгове, като заедно образуват цялостен комплекс с дължина от 630 метра.

Група изправени камъни на север от Тифарити. Те са част от много по-голям монумент, състоящ се от 64 камъка Снимка: Nick Brooks / Flickr CC BY-NC-ND 2.0

Въпреки че археолозите не са сигурни каква е била целта на много от намерените древни останки, те предполагат, че някои от тях са били за отбелязване на гробове.