Видео: Илюзията на живия скелет

14 юни 2017 г., 11:20
199

Byelikova Oksana / Shutterstock

Виждали ли сте истински скелет? А как красива жена се превръща в скелет, който е толкова убедителен, че за момент може да го приемете като жив? Забалвявайте се с изкуството на тази оригинална художничка ето тук

Ключови думи:
Коментари