Този тест е разработен от психолози и специалисти по междуличностни отношения на база на резултати от изследвания в съвременната психология и новите научни разработки. Той е добър ориентир за определяне на предимствата в характера.

Достатъчното и единствено условие е да се избере само една картинка от ТЕЗИ 9.

Всяка от тях е ключ към основни черти на личността. Вижте кои, може да откриете неподозирани качества у себе си.

Ще намерите резултатите на следващата страница.