1. Динамичен, активен, екстраверт. Сконни сте да поемате рискове и да се обвързвате със задължения в името на интересна и разнообразна работа. Рутината ви парализира.

2. Прагматичен професионалист, уверен в силите си. Вие държите живота си под контрол и не разчтитате на случайността или късмета – само на собствените си действия. Решавате проблемите с прости способи, без излишни усложнения. Ползвате се с доверие на работното си място, където ви възлагат важни отговорности, защото сте надеждни. Околните усещат силата на духа ви. Не чувствате удовлетворение, докато не приключите започнатото.

3. Миролюбив, разумен, добронамерен. Общувате с лекота, но в същото време сте много предпазливи. Без проблем създавате приятелства, но обичате независимостта и уединението. От време навреме изпитвате нужда да си вземете почивка от света и да останете насаме със себе си, за да размишлявате над смисъла на живота и да се наслаждавате на уединението си. Но никога не изпитвате самота. В хармония сте както със себе си, така и с околния свят и цените това, което ви предлага животът.

4. Независим, чужд на условностите, прям. Винаги следвате своя път и не признавате пречките. Имате  артистични способности, които проявявате в работата си или в свободното си време. Държите на свободата толкова много, че често постъпвате съвсем различно от очакванията на другите към вас. Живеете според собствените си представи и убеждения за живота дори и това да означава да „плувате срещу течението.”

5. Уверен в способностите си анализатор, на когото може да се разчита. Мълниеносната свръхчувствителност, с която сте надарени ви помага да разпознаете безпогрешно и преди всички това, което наистина е ценно. Културата играе особено важна роля в живота ви. Имате собствен стил – ексклузивен и елегантен, независим от масовата мода. Идеалът, по който градите живота си, до голяма степен е обусловен от удоволствията, които той носи.