1. Парата.

2. И двете се движат в кръг.

3. И двете оставят следи след себе си.

А сега – най-интересната част: Какви сте вие?

Ако не сте успели да отговорите на въпростите, не се притеснявайте. Вашето съзнание е напълно здраве. Ако обаче сте ги намерили за прекалено лесни, може би е най-добре да потърсите професионална помощ, за да се уверите, че всичко е наред.

Подобен тест е пример за т.нар. „метод на контраста“, който се използва от психолозите, за да се провери начина, по който човекът осъзнава света около себе си. Ако попитате индивид със стандартно съзнание „Какво общо имат помежду си гарванът и бюрото?“, той най-вероятно ще ви отговори „Нищо“. И до известна степен ще е прав. Като цяло тези две неща не могат да бъдат сравнявани.

Човек с шизофрения обаче незабавно ще започне да търси някои не чак толкова очевидни и дълбоки връзки между двата обекта. Без много да се замисля, той ще отговори, че хората пишат писма върху бюрата, а гарваните имат пера, които могат да бъдат използвани за писане.

Но как можем да открием същинската разлика между шизофреника и истинския гений?

Ключът се намира в скоростта, с която човекът отговаря на дадения въпрос. Геният трябва да се концентрира, да елиминира най-очевидните отговори и най-малко интересните идеи, и да достигне до наистина уникалния отговор. Шизофреникът от своя страна ще отговори на подобен въпрос на мига.