Този интересен и предизвикателен проблем е зададен по време на интервю за работа в Google.

Затворени сте в стая без храна. В нея има 4 бутилки мляко, но в една от тях има отрова. С вас има плъх, който може да използвате за тестово животинче.

Уловката е, че отровата започва да действа след 10-ия час, а вие разполагате с точно 24 часа, в които да изпиете 3 бутилки мляко, за да се заситите. В противен случай ще умрете.

Каква ще е вашата стратегия, за да изпиете 3 бутилки мляко в рамките на 24 часа? Разполагате с таймер, с който да измервате времето.

Ще намерите решението на следващата страница.