Можете ли да поставите 10 монети в 3 чаши, така че всяка чаша да съдържа нечетен брой монети?

Това е загадка, която някои компании задават по време на интервю за работа.

Пробвайте се!

Съвет: Мислете креативно!

Решение:

Съществуват няколко възможни комбинации от положителни числа, чийто сбор дава 10:

1 + 1 + 8
1 + 2 + 7
1 + 3 + 6
1 + 4 + 5
2 + 2 + 6
2 + 3 + 5
2 + 4 + 4
3 + 3 + 4

Обърнете внимание, че най-малко едно от числата в комбинациите е четно. Това означава, че не е възможно да поставим нечетен брой монети във всяка една от трите чаши.

Казано иначе, ако в чашите има нечетен брой монети 2x + 1, 2y + 1 и 2z + 1, то за да получим сбор от 10, трябва да имаме:

 (2x + 1) + (2y + 1) + (2z + 1) = 10

Това означава:

2(x + y + z) = 7

Няма как да имаме два пъти положително число, равно на 7. Затова трябва да мислим креативно.

Да вземем разделението 2 + 3 + 5. Сега – нека поставим средната чаша с 3 монети в първата чаша с 2. Вече всяка чаша съдържа нечетен брой монети.

Естествено, решението работи и с други комбинации от числа, в които имаме 2 нечетни числа и 1 четно.

Можем да изберем и да не слагаме каквито и да е монети в първата чаша.

0, 1, 9
0, 3, 7
0, 5, 5

След това е достатъчно да поставим една от чашите с нечетен брой монети върху тази с 0.

Вижте и видеото!