В една стая виси електрическа крушка. Извън помещението се намират три ключа. Само един от тях е свързан с лампата. Всички са в позиция Изкл. Крушката е загасена.

Задача: Можете да влезете в стаята само веднъж, за да установите дали свети или не (отвън не се вижда). При това положение как можете да разберете кой точно от трите ключа я пали?

Решението: