Eдин фермер води със себе си вълк, коза и зелка. Стига до една река, на която няма мост. Има лодка, която може да се побере само него и вълка, козата или зелката – винаги само по едно от трите. Ако вълкът и козата останат сами на единия бряг, вълкът ще изяде козата. Ако козата остане със зелката, ще я изяде.

Как ще преминат реката?

 


***

Отговор:

Фермерът пренася козата, като оставя на брега вълка и зелката.
Връща се сам и пренася вълка, след което се връща заедно с козата.
Оставя козата сама и пренася зелката.
Връща се сам и взима козата.

Готово!