Знаете ли, че един на всеки пет души е способен да „чуе“ светкавица? Тази странна и рядка способност се определя като синестезия. Синестезията е смесено възприятие, състояние, при което възприятията се свързват едни с други. Едно сетивно възприятие или идейна представа предизвиква в съзнанието друга представа от сетиво, което не е било стимулирано. Хората със синестезия се наричат синестети. Един синестет би могъл да вижда в съзнанието си музиката в цветове или форми, или пък представите му за числата и буквите да са оцветени в различни цветове. Цветовите асоциации са най-характерни, въпреки че има доста доказани случаи, в които се прави връзка със звук.

Тоест представете си, че чувате музика и веднага я свързвате с определени цветове. По същия начин синестетите чуват определени ноти, когато виждат светкавици – по този начин те всъщност ги „чуват“ по начин, по който повечето от нас не могат. Според проучванията този феномен е по-често срещано явление при музикантите, които имат силно развит слух.

Любопитен факт е, че хората със синестезия често са несправедливо набеждавани, че употребяват наркотици или се смята, че страдат от шизофрения поради смесените възприятия, които повечето хора определят като видения, въображаеми картини. Поради това хората със синтестезия обикновено крият способностите си.