Чужденецът също се възприема за чародей, тъй като идва от място, което е извън познатия на групата свят, обикновено мистично и страшно. Характеристики, присъщи и за самите пришълци. Това може би обяснява защо на циганите в България се приписват някакви магически сили. Пък и защо самите те претендират, че имат такива. Вярата в магията предшества опита на вярващите, защото идеята за нея е заложена в традицията. Ние предварително знаем, че можем да решим някои от проблемите си, като отидем при шамана на селото. Така с типични средства разрешаваме типични проблеми, без да си даваме сметка, че действаме по инерция. В крайна сметка магьосникът симулира магията, защото от него се иска да го прави. А със своите собствени действия той усилва вярата на хората в себе си.

Защо ни е?

Прочутият австрийски психолог Зигмунд Фройд нарича магията „всемогъщество на желанието”. Тук няма дистанция между желание, действие и сбъдване – пожелаваш си нещо и то става реалност. Посредством магията човек се опитва да контролира събитията, които са извън неговите реални възможности. Тя е израз на отчаянието и безсилието ни по отношение на света. Затова ние не я търсим за всекидневните си проблеми, за които имаме готови решения, дадени от обществото.

Древните са се опитвали да управляват природата чрез магията, защото за тях това е било изключително важно. Те не са познавали законите на физиката и не са могли да конструират света си толкова добре. В модерността вече не се правят опити да се сложат юзди на природата посредством ритуали и жертвоприношения, въпреки че има и изключения. В България например все още е разпространено търсенето на вода с магическа пръчка. Вярва се, че едно обикновено клонче може да ни посочи откъде минават подземните води.

Днес най-често магията се използва, за да се контролира обектът на нашата любов или пък здравето на близките ни. Интересът към нея се активизира в моменти на несигурност. Може би затова в България все по-често ставаме свидетели на ритуални и магически практики. В периоди на несигурност и нестабилност българите се страхуват от надвисналото над тях бъдеще, тъй като животът им става все по-трудно предвидим. Така жаждата за свръхестественото се усилва.

Има ли какво да крие?

Според модерни интерпретации на марксистката теория магията има функцията на идеология. Нейната цел е да скрива действителността, като по този начин създава условия за неравенство в обществото. Тя поддържа статуквото, замаскирва действителните икономически конфликти и представя себе си като нещо природно.