Ричард е странен лъжец. Той лъже в шест дни от седмицата. На седмия винаги казва истината. Ричард прави следните изказвания в рамките на три последователни дни:

Ден 1: Лъжа в понеделник и вторник.

Ден 2: Днес е четвъртък, събота или неделя.

Ден 3: Лъжа в сряда и петък.

Виж още: Логическа задача: Електрическата крушка

Въпрос: В кой ден от седмицата Ричард казва истината?

***

Отговор:

Знаем, че Ричард казва истината само в един ден от седмицата. Ако изказването от ден 1 не е вярно, това означава, че не лъже в понеделник или вторник. Ако изказването от ден 3 не е вярно, значи казва истината в сряда и петък. Тъй като Ричард казва истината само в един ден, не е възможно и двете изказвания да са лъжливи. Следователно едно от тях трябва да е вярно. Това прави изказването от ден 2 лъжливо.

Приемаме, че изказването от ден 1 е вярно. Тогава това от ден 3 не би трябвало да е. Следователно Ричард казва истината в сряда или петък. По тази логика ден 1 е или сряда, или петък, а ден 2 – четвъртък или събота. Това обаче би означавало, че изказването от ден 2 е вярно, което е невъзможно. От всичко това можем да заключим, че и изказването от ден 1 не е вярно.

Това означава, че Ричард казва истината в ден 3 и че този ден е или понеделник, или вторник. Следователно ден 2 е неделя или понеделник. Поради факта, че изказването от ден 2 не е вярно, можем да заключим, че ден 2 е понеделник.

Съответно – ден 3 е четвъртък. Това означава, че денят, в който Ричард казва истината, е вторник.