Повечето от нас не вярват много-много на онова, което не могат да видят с очите си и пипнат с ръцете си. И защо ли – ще кажете, това по никакъв начин не ни засяга. И все пак всички разчитаме на науки като микробиологията, нанотехнологията и органичната химия за здравето и живота си. А с какво друго се занимават те, ако не с невидимото? Едно от най-странните и изненадващи полета в науката обаче е не друго, а физиката – теориите и откритията там граничат и често надминават и най-смелите научнофантастични полети на въображението.

През 1787 г. германският юрист, музикант и изтъкнат физик Ернст Хладни публикува труда си “Открития върху теорията на звука”. С него роденият в една година с Моцарт Хладни (който на всичкото отгоре умира през същата година като Бетовен) полага основите на физичната дисциплина, известна днес като акустика – науката за звука. Един от основните му приноси към нея е успехът му въввизуализирането на вибрациите, произведени от звуковите вълни.С помощта на лък за цигулка, който той прекарва по ръба на плоски подноси, покрити с пясък, Хладни демонстрира как в материята се образуват стройни форми, предизвикани единствено от звуковите вибрации. Така той доказва, че те наистина имат влияние върху физическите тела и показват тенденция да създават правилни, геометрични форми в зависимост от произведения звук.

Какво значение има това за нас самите? Сигурно мнозина са чували за мистериозните кристали, които по някои твърдения се оформят във водата под влияние на различни музикални произведения, думи и дори мисли. С тези експерименти се прочу японският изследовател Масару Емото, който публикува в книгите си “Посланията на водата” и “Истинската сила на водата”, смайващи високоскоростни фотографии на формите, които според него замръзващата вода образува, след като е подложена на различни по смисъл и съдържание звукови послания. Емото твърди, че с това демонстрирахаотичната природа на лошите думи и хармоничната – на добрите,които формират най-правилните и красиви кристали. Дали този ефект наистина съществува и какви са причините за него, не е доказано, но въпреки това си струва да се замислим над влиянието, което океанът от звуци, в който живеем, има върху организма ни (който пък се състои от 60-70% вода).