- Но нали хората очакват тъкмо това от вас?

- Самонадеяно е да се смята, че можем винаги да кажем какво е добро или лошо за конкретен човек. В края на краищата не съществува универсална рецепта за живот! Но с помощта на астрологията може да се осигури чувство за ред, яснота и смисъл, възможност за достигане на по-високо съзнание и прозрение за по-дълбоко разбиране на дадената ситуация. Или едно ефективно и надеждно средство, чрез което хората могат по-ефикасно да се справят с жизнените предизвикателства, като разберат и усетят участието си в космическите цикли, ред и порядък. И да изградят по-всеобхватен поглед върху себе си и своите отношения с околния свят. Такава е най-висшата цел на астрологията – не да се опитва да промени нечия съдба, а по-скоро да даде насоки за реализация чрез израстване на съзнанието. Друг фактор, който има силно влияние за качеството на астрологичната консултация, е въпросът за стойностите и идеалите на индивида. Важно е да се подчертае, че който и да е консултант или терапевт не би трябвало да обезценява, критикува или омаловажава важните за индивида ценности. Но проблемът е, че много хора, които се допитват до професионалист, страдат от липса на ценности, от отсъствие или неосъзнаване на пътеводен идеал. Докато на практика всеки, буквално всеки човек има свое лично предназначение, защото нищо в природата и Космоса не е безцелно. Ето защо изясняването на индивидуалните идеали и главната житейска цел е въпрос от първостепенна важност.

- Как го постигате?

- Лайтмотив за различните хора може да бъдат семейните ценности или професионалните постижения, или хуманитарна дейност, или изява в науката, или стремеж към духовен напредък и т.н. Така че всеки съвет, който не е съобразен с идеалите на индивида и онова, което той се старае да бъде, е в дисхармония с най-дълбоката същност на този човек. И в този смисъл ще бъде много повече вреден, отколкото полезен.

- Винаги ли давате съвет на клиентите?

- Да дадеш или не съвет е много деликатна работа. Естествено, действам според конкретния случай. На първо място моята задача като астролог е да открия какво стои в дъното на даден проблем. Дали става въпрос за вкоренени комплекси от най-ранното детство и липсата на любов в крехката детска възраст – най-често срещаната причина, или човекът е станал жертва на преобладаващи обществени нагласи и клишета. Разглеждайки и коментирайки проблема от всички страни, постепенно изплуват различни възможности за реакция. Но никога не се меся в избора. Нямам право на това. Все пак трябва да кажа, че разговорите ни с много хора са спомогнали те да променят своята гледна точка, да възприемат нов подход и да изградят ново отношение към съответната житейска задача. Например съпружеска двойка осинови дете, макар че в началото жената дори не допускаше подобна идея в съзнанието си. От години са мои клиенти, детето вече порасна, а благодарностите на майката неизменно са придружени с красив букет за рождения ми ден. Естествено, има и хора, чиито първоначални очаквания изобщо не съвпадат с предлагания от мен подход. Тях откровено съветвам да не си губим взаимно времето.

- Какви хора идват при вас?

- Всякакви. Мъже и жени на различна възраст, с различни професии, дори с различно вероизповедание. Като професии изобилстват адвокати, лекари, счетоводители. Хора на изкуството. Спортисти. Политици. Имам и клиенти с по-любопитни занимания като хамалин на летище, дори и представители на някогашните силови групировки. Уви, идват и хора с нелечима болест. Но общото между всички тях е, че са достигнали до ниво на осъзнаване, при което става възможно обръщане на визията навътре. С други думи, готови са да изследват дълбините на своята психика, да работят със себе си и да сътрудничат сами на себе си.