Кети Мартинова е професионален астролог от 20 години. За себе си казва, че астрологията е във фокуса на вниманието й още от ученичка, но никога не е допускала, че ще превърне хобито си в професия. Постоянното изучаване на специализирана литература, многогодишната й практика и някои уж случайни обстоятелства в живота й я превръщат в астролог по призвание. Има изява и в медийната астрология. Нейни хороскопи се публикуват в известни български издания вече над десетилетие.  

Виж още: Астрологията - за и против

- Г-жо Мартинова, дава ли според вас астрологията отговори на всички въпроси от живота на човека, особено в трудна ситуация?

- Животът невинаги е лесен. Няма човек, който да остане встрани и никога да не изживее трудни времена. Въпросът е как да излезем от конфликт, загуба или разрив обновени, променени и с увеличена вяра в собствените си възможности. Нищо не остава непроменено – старото е отмряло, за да разчисти път на нещо различно. Следователно подходът не е „как да избегнем кризата, болката или промяната”, а по-скоро „как можем да разберем и използваме по-съзидателно тези периоди в нашия живот”. Да, периоди, а ключът за тяхното разбиране ни дава астрологията като холистична дисциплина. За разлика от психологията астрологията борави с фактора време, което я прави не само надежден начин за самопознание, но чертае перспективите пред индивида и назовава продължителността на конкретните периоди по пътя на неговата индивидуализация.

- Какво кара хората да се обръщат към астролог?

- Някои отиват най-вече от любопитство – приятел е споделил, че е получил тълкуване на своя хороскоп, и на свой ред и те искат да узнаят нещо за своята съдба. При други мотивиращи са вярата и надеждата, че рождената карта може да хвърли светлина върху начините, по които те биха могли да използват по-ефективно своя потенциал, заложби и ресурси. Безспорно най-правилният подход. Но най-много хора се допитват до астрологията, когато изживяват значима житейска криза. Преживяват смущения в интимния си живот, преминават през криза в работата, не намират диалог с децата, не се разбират с родителите си, налегнала ги е болест, преживели са смъртта на близък човек, потънали са в депресия, изгубили са волята си за съществуване или са изправени пред важен житейски избор. Обичайните им начини да решават проблемите не работят и те се чувстват така, сякаш са загубили почва под краката си. Някои отиват при астролог с надеждата да научат, че ще стане чудо и нещата незабавно ще се оправят. Други си представят, че ще им бъдат назовани конкретни бъдещи събития, надявайки се на най-розови и безоблачни перспективи. Но има и такива, които виждат ролята на астрологията далеч по-реалистично – като начин да им се помогне да открият смисъл и значимост в онова, пред което следва да се изправят. И когато станат ясни първопричините и се стигне до отговора и на най-трудното „Защо?”, астрологията заблестява в най-красивата си светлина.   

- Как работи астрологията?

- Зад символите, дори зад архаичния език на традиционната астрология, се крие огромно царство на потенциална мъдрост, проникновено разбиране на законите на живота и прозрение, което може да доведе до прецизно опознаване на духовните измерения на преживяното. На практика този космически език работи с такива равнища на съзнанието и такива измерения на житейския опит, които многократно надхвърлят познавателните способности на логическата мисъл. Всеобхватен промисъл, назоваван с толкова много имена - съдба, свръхсъзнание, Бог – както искате. Ето защо астрологията, прилагана в най-добрата й светлина, е изцяло обособено изкуство, което е невъзможно да бъде компютризирано, затворено в рамка и - може би учудващо – изучавано по начина, по който обикновено се изучават другите дисциплини. А качеството на всяка астрологична консултация зависи изцяло от чистотата на ума, от дълбочината на концентрацията, от постоянната практика и от равнището на специфичните житейски идеали на астролога. Хората са подвластни на навиците си. И ако астрологът непрекъснато не изучава самия себе си, преосмисляйки и изяснявайки целите на своята работа винаги и единствено в светлината на всеобхватната реалност, е неизбежно да попадне в коловозите на навика, което постепенно ще му попречи да поддържа обективност. Тази обективност е толкова необходима, понеже астрологът служи като канал към измерението на реда, познанието и прозрението, което е недостъпно за друг вид специализирани консултанти. Освен това, макар че повечето астролози смятат за едно от основните си задължения да дават съвети на своите клиенти, налице са и сериозни резерви прекалено убедително да съветваш някого какво да прави и какво да не прави.