Как работи астрологията

01 декември 2018 г., 12:10
2590

Подходът не е „как да избегнем кризата, болката или промяната”, а по-скоро „как можем да разберем и използваме по-съзидателно тези периоди в нашия живот”, казва Кети Мартинова. Снимка: Shutterstock

Кети Мартинова е професионален астролог от 20 години. За себе си казва, че астрологията е във фокуса на вниманието й още от ученичка, но никога не е допускала, че ще превърне хобито си в професия. Постоянното изучаване на специализирана литература, многогодишната й практика и някои уж случайни обстоятелства в живота й я превръщат в астролог по призвание. Има изява и в медийната астрология. Нейни хороскопи се публикуват в известни български издания вече над десетилетие.  

Виж още: Астрологията - за и против

- Г-жо Мартинова, дава ли според вас астрологията отговори на всички въпроси от живота на човека, особено в трудна ситуация?

- Животът невинаги е лесен. Няма човек, който да остане встрани и никога да не изживее трудни времена. Въпросът е как да излезем от конфликт, загуба или разрив обновени, променени и с увеличена вяра в собствените си възможности. Нищо не остава непроменено – старото е отмряло, за да разчисти път на нещо различно. Следователно подходът не е „как да избегнем кризата, болката или промяната”, а по-скоро „как можем да разберем и използваме по-съзидателно тези периоди в нашия живот”. Да, периоди, а ключът за тяхното разбиране ни дава астрологията като холистична дисциплина. За разлика от психологията астрологията борави с фактора време, което я прави не само надежден начин за самопознание, но чертае перспективите пред индивида и назовава продължителността на конкретните периоди по пътя на неговата индивидуализация.

- Какво кара хората да се обръщат към астролог?

- Някои отиват най-вече от любопитство – приятел е споделил, че е получил тълкуване на своя хороскоп, и на свой ред и те искат да узнаят нещо за своята съдба. При други мотивиращи са вярата и надеждата, че рождената карта може да хвърли светлина върху начините, по които те биха могли да използват по-ефективно своя потенциал, заложби и ресурси. Безспорно най-правилният подход. Но най-много хора се допитват до астрологията, когато изживяват значима житейска криза. Преживяват смущения в интимния си живот, преминават през криза в работата, не намират диалог с децата, не се разбират с родителите си, налегнала ги е болест, преживели са смъртта на близък човек, потънали са в депресия, изгубили са волята си за съществуване или са изправени пред важен житейски избор. Обичайните им начини да решават проблемите не работят и те се чувстват така, сякаш са загубили почва под краката си. Някои отиват при астролог с надеждата да научат, че ще стане чудо и нещата незабавно ще се оправят. Други си представят, че ще им бъдат назовани конкретни бъдещи събития, надявайки се на най-розови и безоблачни перспективи. Но има и такива, които виждат ролята на астрологията далеч по-реалистично – като начин да им се помогне да открият смисъл и значимост в онова, пред което следва да се изправят. И когато станат ясни първопричините и се стигне до отговора и на най-трудното „Защо?”, астрологията заблестява в най-красивата си светлина.   

- Как работи астрологията?

- Зад символите, дори зад архаичния език на традиционната астрология, се крие огромно царство на потенциална мъдрост, проникновено разбиране на законите на живота и прозрение, което може да доведе до прецизно опознаване на духовните измерения на преживяното. На практика този космически език работи с такива равнища на съзнанието и такива измерения на житейския опит, които многократно надхвърлят познавателните способности на логическата мисъл. Всеобхватен промисъл, назоваван с толкова много имена - съдба, свръхсъзнание, Бог – както искате. Ето защо астрологията, прилагана в най-добрата й светлина, е изцяло обособено изкуство, което е невъзможно да бъде компютризирано, затворено в рамка и - може би учудващо – изучавано по начина, по който обикновено се изучават другите дисциплини. А качеството на всяка астрологична консултация зависи изцяло от чистотата на ума, от дълбочината на концентрацията, от постоянната практика и от равнището на специфичните житейски идеали на астролога. Хората са подвластни на навиците си. И ако астрологът непрекъснато не изучава самия себе си, преосмисляйки и изяснявайки целите на своята работа винаги и единствено в светлината на всеобхватната реалност, е неизбежно да попадне в коловозите на навика, което постепенно ще му попречи да поддържа обективност. Тази обективност е толкова необходима, понеже астрологът служи като канал към измерението на реда, познанието и прозрението, което е недостъпно за друг вид специализирани консултанти. Освен това, макар че повечето астролози смятат за едно от основните си задължения да дават съвети на своите клиенти, налице са и сериозни резерви прекалено убедително да съветваш някого какво да прави и какво да не прави.

- Но нали хората очакват тъкмо това от вас?

- Самонадеяно е да се смята, че можем винаги да кажем какво е добро или лошо за конкретен човек. В края на краищата не съществува универсална рецепта за живот! Но с помощта на астрологията може да се осигури чувство за ред, яснота и смисъл, възможност за достигане на по-високо съзнание и прозрение за по-дълбоко разбиране на дадената ситуация. Или едно ефективно и надеждно средство, чрез което хората могат по-ефикасно да се справят с жизнените предизвикателства, като разберат и усетят участието си в космическите цикли, ред и порядък. И да изградят по-всеобхватен поглед върху себе си и своите отношения с околния свят. Такава е най-висшата цел на астрологията – не да се опитва да промени нечия съдба, а по-скоро да даде насоки за реализация чрез израстване на съзнанието. Друг фактор, който има силно влияние за качеството на астрологичната консултация, е въпросът за стойностите и идеалите на индивида. Важно е да се подчертае, че който и да е консултант или терапевт не би трябвало да обезценява, критикува или омаловажава важните за индивида ценности. Но проблемът е, че много хора, които се допитват до професионалист, страдат от липса на ценности, от отсъствие или неосъзнаване на пътеводен идеал. Докато на практика всеки, буквално всеки човек има свое лично предназначение, защото нищо в природата и Космоса не е безцелно. Ето защо изясняването на индивидуалните идеали и главната житейска цел е въпрос от първостепенна важност.

- Как го постигате?

- Лайтмотив за различните хора може да бъдат семейните ценности или професионалните постижения, или хуманитарна дейност, или изява в науката, или стремеж към духовен напредък и т.н. Така че всеки съвет, който не е съобразен с идеалите на индивида и онова, което той се старае да бъде, е в дисхармония с най-дълбоката същност на този човек. И в този смисъл ще бъде много повече вреден, отколкото полезен.

- Винаги ли давате съвет на клиентите?

- Да дадеш или не съвет е много деликатна работа. Естествено, действам според конкретния случай. На първо място моята задача като астролог е да открия какво стои в дъното на даден проблем. Дали става въпрос за вкоренени комплекси от най-ранното детство и липсата на любов в крехката детска възраст – най-често срещаната причина, или човекът е станал жертва на преобладаващи обществени нагласи и клишета. Разглеждайки и коментирайки проблема от всички страни, постепенно изплуват различни възможности за реакция. Но никога не се меся в избора. Нямам право на това. Все пак трябва да кажа, че разговорите ни с много хора са спомогнали те да променят своята гледна точка, да възприемат нов подход и да изградят ново отношение към съответната житейска задача. Например съпружеска двойка осинови дете, макар че в началото жената дори не допускаше подобна идея в съзнанието си. От години са мои клиенти, детето вече порасна, а благодарностите на майката неизменно са придружени с красив букет за рождения ми ден. Естествено, има и хора, чиито първоначални очаквания изобщо не съвпадат с предлагания от мен подход. Тях откровено съветвам да не си губим взаимно времето.

- Какви хора идват при вас?

- Всякакви. Мъже и жени на различна възраст, с различни професии, дори с различно вероизповедание. Като професии изобилстват адвокати, лекари, счетоводители. Хора на изкуството. Спортисти. Политици. Имам и клиенти с по-любопитни занимания като хамалин на летище, дори и представители на някогашните силови групировки. Уви, идват и хора с нелечима болест. Но общото между всички тях е, че са достигнали до ниво на осъзнаване, при което става възможно обръщане на визията навътре. С други думи, готови са да изследват дълбините на своята психика, да работят със себе си и да сътрудничат сами на себе си.

- С астрологията се злоупотребява...

- Да лишиш някого от надежда е престъпление. Случвало ми се е да идват хора, които вече са се консултирали с друг астролог. Например млада жена сподели, че въпросният специалист й е казал, че тя никога нямало да се омъжи. Отне много време, докато заедно с нея изчистим тази вредна мисъл от главата й. Постепенно разбра какъв е нейният и само неин подход към интимно партньорство. Начинът й на отдаване и приемане на любов и психологическите бариери, които самата тя поставя. Чрез самонаблюдение и воля за промяна, не си спомням две или три години след нашия разговор, жената създаде пълноценна интимна връзка. Много са примерите за злоупотреба с астрологията, но това е така не защото тя е неефикасна, а защото може да се използва по неефикасен начин.

- Медийните прогнози често се различават. Това на какво се дължи? Злоупотреба ли е?

- Наистина, хороскопите в различните издания са противоречиви. Доста са причините за това. Най-прозаичната е, че повечето издания публикуват хороскопи, писани от неспециалисти. Друг фактор за несъответствие във вече професионалните прогнози е многообразието от прогностични техники в астрологията. Но не всички са приложими, когато става дума за слънчева астрология. Важно е да се работи със средноаритметични величини и архетипи. Например символизмът на пътя отключва у всеки човек различен, но индивидуален за него или нея тип идеи, възгледи и представи.

- Какво ви дава астрологията на вас лично?

- За мен тя е благословия, ако става дума за личностното ми израстване и духовни стремежи. През последните двайсетина години придобих безценен жизнен опит. Човек неизбежно съпоставя мотивите, целите и стремежите си с тези на другите хора. Работата с околните е като огледало, в което виждаш себе си. Но има и тъга. Успея ли да върна нечия усмивка и да видя отново блясък в погледа на доскоро обезнадежден човек, наградата ми е голяма. Неописуемо чувство на радост от това, че съм била полезна и животът е победил.

Ключови думи:
Коментари