Възможно ли е това? Мариано Томатис доказва, че е.

Как? Благодарение на т.нар. Парадокс на Къри, изобретен през 1953 г. в Ню Йорк от илюзионистът Пол Къри.