1. Джони.

2. Еверест, просто още не е бил открит.

3. Няма никаква, иначе няма да е дупка.

4. Грешно, освен когато е написана "греНшно".

5. Били е родена в южното полукълбо.

6. Никъде не можете да снимате човек с дървен крак. Можете да снимате някой или нещо с фотоапарат, с телефона си, с камера.

7. На второ, надминали сте човека на второ място, но не и този на първо.

8. Никое, защото жълтъкът на яйцето е жълт.

9. Една. Ако 9 купчини слама се сложат на едно място, те се превръщат в една голяма купчина слама.

10. 22 пъти.

11. Девет (C).