1. Джони.2. Еверест, просто още не е бил открит.3. Няма никаква, иначе няма да е дупка.4. Грешно, освен когато е написана "греНшно".5. Били е родена в южното полукълбо.6. Никъде не можете да снимате човек с дървен крак. Можете да снимате някой или нещо с фотоапарат, с телефона си, с камера.7. На второ, надминали сте човека на второ място, но не и този на първо.8. Никое, защото жълтъкът на яйцето е жълт.9. Една. Ако 9 купчини слама се сложат на едно място, те се превръщат в една голяма купчина слама.10. 22 пъти.

11. Девет (C).