Проверете математическите и логическите си способности с тези задачки - закачки с кибритени клечки.

1. Преместете 4 клечки, за да образувате 5 триъгълника.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

2, Преместете само 3 клечки, за да обърнете рибката надясно.

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock

3.

4. Направете 3 квадрата с еднаква големина, като имате право само на 3 хода. Нямате право да чупите клечи. Всяка клечка ТРЯБВА да е част от направения от вас квадрат.

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

5. Във всеки един от редовете преместете само 1 клечка, за да поправите уравнението.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

6. Открийте 2 начина да образувате квадрат, като преместите 2 от клечките.

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti

7. Moжете ли да преместите 2 клечки, за да образувате 5 квадрата?

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

8. Преместете 3 клечки, за да получите 4 еднакви квадрата.

Източник: alinicheva Mariia / Shutterstock

9. Преместете само 3 от клечките, за да получите 4 еднакви триъгълника.

Източник: imagedb.com / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

10. Във всеки един от редовете преместете само една клечка, за да направите уравненията верни. 

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

Ще намерите отговорите на следващата страница