Клиторът е единственият орган в човешкото тяло, чиято основна цел е да доставя удоволствие, но досега учените така и не бяха преброили броя на нервните окончания, които предизвикват всички тези усещания. Ново изследване обаче разкрива, че въпреки миниатюрните си размери, женското място на блаженството съдържа над 10 000 нервни влакна.

"Стряскащо е да се мисли, че повече от 10 000 нервни влакна са концентрирани в нещо толкова малко като клитора", обяснява авторът на изследването Блеър Питърс. Той представи резултатите на екипа на неотдавнашна конференция и обясни как реалният брой нерви в клитора надхвърля многократно предишните оценки.

В резюмето на изследването си авторите посочват, че "в масовите медии често се цитира, че клиторът има "8000 нервни окончания"." Смята се обаче, че тази цифра се основава на проучвания, проведени върху говеда, а не върху хора.

За да извършат първия по рода си анализ на човешката клиторна инервация, изследователите анализират тъкани, получени от седем транс мъже, които претърпяват операция за промяна на пола. По време на фалопластиката - при която се създава нов пенис за транссексуалните пациенти - хирурзите свързват клиторните нерви със сензорен нерв във фалоса, като по този начин позволяват на пациентите да изпитват усещания в новия си член.

Докато извършват процедурата върху седемте доброволци, хирурзите отстраняват петмилиметров участък от клитора на всеки един от тях. В случая става въпрос за тъкан, която съдържа един от двата гръбни нерва, които отговарят за пренасянето на електрически сигнали от клитора към мозъка, за да се генерират приятни усещания.

След като оцветяват и увеличават хилядократно тези тъкани под микроскоп, изследователите използват софтуер за анализ на изображения, за да преброят отделните нервни влакна във всяка проба. Те установяват, че при седемте души броят на нервните окончания в гръбначния нерв варира от 4926 до 5543, като средната стойност е 5140.

Тъй като клиторът съдържа два симетрични дорсални нерва, изследователите умножават тези цифри по две, за да получат общия брой нервни влакна. Така достигат до окончателния брой от 10 281, което е много повече от често цитираната цифра от 8000.

Освен това тъй като клиторът съдържа и други по-малки нерви в допълнение към двата гръбни нерва, действителният брой на нервните окончания вероятно е дори по-голям от този, определен от изследователите.

Според Питърс тези открития биха могли да подобрят процедурите за фалопластика, като помогнат на хирурзите да подбират по-добре онези нервни окончания, които искат да свържат с пениса. Тази информация може също така да доведе до по-малко непредвидени увреждания на нервите по време на други вагинални операции, като по този начин подобри сексуалната функция и общото качество на живот на пациентите, подложени на редица процедури.

"По-доброто разбиране на клитора може да помогне на всички, независимо от тяхната полова идентичност“, казва Питърс и допълва, че тези изследвания са възможни единствено на операции за промяна на пола, на каквито се подлагат транссексуалните пациенти.

Резултатите от изследването бяха представени в рамките на съвместна научна среща на Дружеството по сексуална медицина на Северна Америка и Международното дружество по сексуална медицина.

Източник: IFLScience