Учени от Университетската болница в Лозана (CHUV) и местния Швейцарски технологичен институт (EPFL) откриха изключително силно моноклонално антитяло, което атакува шиповия протеин на SARS-CoV-2 и е особено ефективно в неутрализирането на всички варианти, бъдещи тревога, идентифицирани до ден днешен (включително Делта). Откритията им са публикувани в престижното издание Cell Reports.

Новоидентифицираното антитяло е изолирано с помощта на лимфоцити от пациенти с COVID-19, участващи в проучването ImmunoCoV, провеждано от Службата за имунология и алергия на CHUV. Когато става дума за SARS-CoV-2, това антитяло е едно от най-мощните, откривани до момента. Структурната му характеристика показва, че то се обвързва с област, която не е изложена на мутациите на шиповия протеин. Благодарение на това тясно взаимодействие антитялото блокира връзката на протеина с клетките, които експресират ангиотензин-конвертиращия ензим 2 (ACE2) – това е рецепторът, който вирусът използва, за да навлезе в белодробните клетки и да ги зарази.  Това означава, че антитялото пречи на вируса да се възпроизвежда и позволява на имунната система на пациента да изчисти SARS-CoV-2 от тялото. Този защитен механизъм е доказан чрез in vivo тестове върху хамстери; животните, в които антитялото е било вкарано, са защитени срещу инфекция дори след получаване на силно инфекциозна доза.

Освен че има антивирусни свойства, това ново антитяло е създадено така, че да има дълготраен ефект при хората. Едно типично непроменено антитяло предоставя защита от 3-4 седмици. Новото обаче може да предпазва пациентите в продължение на 4-6 месеца. Това го прави една интересна превантивна опция за неваксинираните хора, изложени на висок риск, или ваксинираните, които не успяват да произведат имунен отговор. Имунокомпрометираните пациенти, рецепиентите на органи за трансплантация, както и онези, страдащи от определени видове ракови заболявания, могат да бъдат защитени от SARS-CoV-2, като бъдат инжектирани с въпросното антитяло два или три пъти в годината.

Сега CHUV и EPFL планират да надграждат тези обещаващи резултати, като си сътрудничат с новосформирана компания, която ще извършва клиничната разработка и производство на лекарство, съдържащо новото антитяло. Клиничните изпитания би трябвало да започнат в края на 2022 г.

Източник: Medical Xpress