Мозъците на хората, починали от COVID-19, притежават забележително сходство с тези на пациенти, починали от невродегенеративни заболявания като болест на Алцхаймер и Паркинсон – те демонстрират признаци на възпаление и нарушения в мозъчните вериги.

„Мозъците на пациенти, починали от тежко протичане на COVID-19, се отличават със силни молекулярни маркери за възпаление – дори при онези, при които не са били отчетени каквито и да било клинични признаци за неврологични проблеми“, казва професорът по неврология и неврологични науки Тони Вис-Корей от Станфордския университет, един от водещите автори на проучването.

Неговият екип анализира проби от мозъчна тъкан, взети от осем души, починали от COVID-19, и от 14, починали от други причини.

Около 1/3 от хоспитализираните заради COVID-19 пациенти докладват за неврологични симптоми – например замъглено мислене, забравяне, трудност при концентрирането и депресия, отбелязва Уис-Корей.

Тези проблеми могат да продължат в рамките на т.нар. „дълъг COVID” – продължаващо състояние, което понякога засяга пациенти, след като вече са се възстановили от оригиналната инфекция.

Въпреки че мозъците на хората, починали от COVID-19, са били силно възпалени, техните мозъчни тъкани не са демонстрирали каквито и да било признаци на SARS-CoV-2 – вируса, който причинява COVID-19.

Уис-Корей изтъква, че сред научните среди съществува спор дали вирусът може да открит в мозъците на пациенти с COVID-19.

„Използвахме същите инструменти, които и те – както и някои други по-категорични методи – направихме всичко възможно, за да открием следи от вируса – казва той в прес съобщение на Станфордския университет. – И не открихме такива.“

Проучването е публикувано на 21. юни в научното издание Nature.

„Вирусната инфекция изглежда задейства възпалителна реакция из цялото тяло, която може да предизвика възпалителна сигнализация и из кръвно-мозъчната бариера, а това от своя страна - да задейства и невро-възпаление в мозъка – казва Уис-Корей. – Възможно е много пациенти с COVID-19, особено онези, които съобщават за или проявяват неврологични проблеми, или тези, които са хоспитализирани, да притежават тези невро-възпалителни маркери, които открихме у изследваните от нас хора, починали от заболяването.“

„Нашите открития могат да обяснят мозъчната мъгла, умората и останалите неврологични психиатрични симптоми на дългия COVID”, заключва Уис-Корей.

Източник: Medical Xpress