Традиционно Болестта на Паркинсон се разглежда като невродегенеративно заболяване, което започва в мозъка. Макар и това да е вярно в повечето случаи, все повече доказателства сочат, че най-вероятно става дума за две заболявания, като второто води началото си от стомашно-чревния тракт.

Ново проучване на мозъка разкрива, че при някои хора с Паркинсон, щетите по нервната система започват още в чревната нервна система и чак след това се насочват към мозъка.

При други пациенти пък заболяването изглежда се заражда първо в мозъка.

„Досега повечето хора разглеждаха заболяването като относително хомогенно и го дефинираха на базата на класическите заболявания, засягащи движението – коментира невроученът Пер Боргамер от университета Орхус в Дания. – Същевременно обаче нямахме представа защо съществува толкова голяма разлика в симптомите на различните пациенти. Благодарение на тези нови резултати различието в симптомите вече не е толкова озадачаващо.“

Въпреки че новото проучване е анализирало сравнително малък брой хора – 37 души, страдащи от Паркинсон или изложени на риск на това заболяване (всички на възраст между 50 и 85 години) – изследователите твърдят, че тяхната група е достатъчно голяма, за да може да демонстрира значителните разлики с помощта на техники като Позитронно-емисионна и Магнитно-резонансна томографии.

Значителен брой участници са страдали и от нарушения на РЕМ фазата на съня. Учените откриват, че този конкретен проблем сигнализира за първите развития на болестта на Паркинсон. Според тях това се дължи на факта, че патологията на болестта започва да пътува от стомашно-чревния тракт до онази част от мозъка, асоциирана с РЕМ съня. След това се насочва към субстанция нигра – именно тук са първите проявления на Паркинсон в мозъка.

Изследването е публикувано в Brain.