Международната инициатива за ваксина срещу СПИН (IAVI) и Scripps Research обявиха резултатите от първата фаза на своите клинични проучвания. Изследователите са тествали нов подход за ваксина, който има за цел да предотврати ХИВ инфекциите, като стимулира производството на редки имунни клетки. Тези клетки са необходими за създаването на подходящите антитела за битка с ХИВ.

По време на проучването 48 души са били разделени на две групи. Едната е получила ниска, а другата – висока доза; хората са били инжектирани или с ваксината кандидат, или с плацебо в две дози през два месеца. 97 процента от участниците, получили ваксината, са развили правилните имунни клетки, необходими за отговор на ХИВ инфекция.

„Изследването демонстрира доказването на принципа на новата концепция за ваксина срещу ХИВ – концепция, която би могла да бъде приложена и при други патогени – казва д-р Уилям Шийф, професор и имунолог в Scripps Research и изпълнителен директор на дизайна на ваксината в Центъра за неутрализиращи антитела към IAVI, чиято лаборатория е разработила ваксината. – Заедно с множеството сътрудници в изследователския екип, ние показахме, че ваксините могат да бъдат създадени така, че да стимулират редките имунни клетки със специфични свойства, и това таргетирано стимулиране може да бъде особено ефективно при хора. Вярваме, че този подход е ключов за създаването на ваксина срещу ХИВ, както вероятно и на ваксини срещу други патогени.“

Резултатите са представени по време на виртуалната конференция HIVR4P на Международното СПИН общество през февруари тази година. Екипът е искал да стимулира тялото по такъв начин, че да създаде по-широк спектър от неутрализиращи антитела (или bnABs) – специализирани кръвни протеини, които могат да се закачат към шиповете по повърхността на ХИВ. Това е имунен отговор, който може да неутрализира разнообразните щамове на вируса.

„Още преди много години и ние, и други учени, заявихме, че за да предизвикаме образуването на bnABs, процесът трябва да бъде стартиран чрез задействането на правилните B клетки – клетки, които имат специални свойства, които имат потенциала да се развият в клетки, секретиращи bnAB – обяснява Шийф. – В това клинично проучване таргетираните клетки бяха едва около 1 на милион от всички най-наивни B клетки [бел. прев. - B клетки, които се сблъскват с антиген за първи път]. За да получим правилния отговор на антителата, първо трябва да стимулираме производството на правилните B клетки. Данните от проучването потвърждават способността на ваксинния имуноген да стори тъкмо това.“

Този нов подход на стимулиране ще бъде първата стъпка (от много), която ще позволи на даден човек да развие имунитет срещу заболяването. Екипът вярва, че той може да бъде използван като отправна точка и при ваксини срещу различните щамове на инфлуенцата, както и срещу треска от денга, Зика, вирусите на хепатит C и дори малария.

Резултатите от клиничното проучване, известно като IAVI G001, са наистина фантастични. Изследователите си сътрудничат с биотехнологичната компания „Модерна“, за да разработят и тестват иРНК-базирана ваксина, произвеждаща този имунен отговор.

Източник: IFLScience