Изследователи от университета на Ню Йорк и Асуанския университет в Египет застават зад идеята да се проследи историята на вируса на маймунската шарка в древноегипетски мумии на животни, пише в. "Ал монитор". 

Изследването на животински мумии би могло да хвърли светлина върху епидемичната среда на взаимодействие между хората и животните в древността и неговия ефект върху съвременните болести, изтъкват учените в журнала "Лансет Майкрoб" (The Lancet Microbe). Кореспонденцията им е в отговор на публикувано в края на август изследване, според което маймунската шарка може да е съществувала в Древен Египет. 

"Египетските мумии - човешки или животински, представляват един цял голям свят, пълен с тайни, и учените работят за разбулването на тези тайни. Фокусът през последните десетилетия обаче е насочен към проучване на човешки, а не животински мумии. По тази причина трябва да се извършат научни изследвания на мумифицираните животни, открити в Египет през последните години," казва за "Ал монитор" Хани Айаш от университета на Ню Йорк. Според него с помощта на такива изследвания биха могли да се избегнат някои епидемии. 

Авторите отбелязват, че мумифицирането на тялото е било от първостепенно значение за древните египтяни, а животните са заемали ключово място в общество. Старателно мумифицирани са домашни животни като кучета, котки, маймуни, газели. 

Възможно е да се събере важна информация за еволюцията на маймунската шарка чрез изследване на животински мумии с модерни технологии като молекулярен часовник, извличане и секвениране на ДНК, полимеразна верижна реакция (PCR), посочват учените.