Може ли физическата активност да подпомогне производството на сърдечна мускулна тъкан (кардиомиоцити) дори при възрастни животни? Изследователи от Хайделбергската университетска болница (UKHD), наред с екип от международни сътрудници, демонстрира положителните ефекти от формирането на нова сърдечна мускулна тъкан (кардиомиогенеза) при възрастни мишки и проучва молекулярните механизми, които стоят в основата на това.

Изследванията са публикувани в Circulation.

Способността на сърцето на възрастните животни да генерира нови кардиомиоцити е изключително ограничена. Тя постепенно намалява с течение на времето. Същевременно рискът от сърдечно-съдови заболявания се увеличава. Д-р Каролин Лерхенмюлер, ръководител на изследователската група Сърдечно ремоделиране и регенериране (Cardiac Remodeling and Regeneration) към катедрата по кардиология, ангиология и пулмология към UKHD и нейният екип откриват доказателства, че физическата активност стимулира образуването на нова сърдечна мускулна тъкан при възрастни мишки.

„В предишна работа ние вече демонстрирахме, че редовните упражнения стимулират ефективно кардиомиогенезата при по-млади мишки. Сега проучихме въздействието на физическата активност върху кардиомиогенезата, както и върху клетъчните и молекулярните механизми при възрастни мишки“, казва д-р Лерхенмюлер.

20-месечни мишки преминават през доброволна 8-седмична програма, включваща въртене на колело. Впоследствие екипът изучава генерирането на нова сърдечна мускулна тъкан с помощта на различни видове техники (включително хистологични и молекулярни). Те съпоставят резултатите с тези на контролна група от мишки на същата възраст, но водещи „уседнал“ начин на живот – т.е. такива, на които не им е предоставено колело за упражнения. Освен това изследователите съпоставят резултатите и с тези на по-млади животни.

Учените изчисляват, че годишният процент на формиране на нови сърдечни мускулни тъкани при „упражняващата“ се група възрастни мишки е 2,3 %. За сравнение – при контролната група не са произведени никакви нови сърдечни мускулни тъкани. Предишно изследване при млади животни вече показа, че годишният процент на формиране на нови сърдечни мускулни тъкани е 7,5 % (чрез упражнения) и 1,63 % (при уседнал начин на живот).

За да разбере по-добре механизмите, отговорни за кардиомиогенезата, екипът изучава сърцата с помощта на техники за молекулярен анализ. Учените откриват както сходства, така и различия между сърцата на младите и възрастните мишки. Вниманието им е привлечено основно от гена RCAN1.4. Оказва се, че той се активира вследствие на упражненията единствено в по-старите сърца.

„Нужни са допълнителни изследвания, които да покажат дали откритията не биха могли да ни помогнат да открием нови начини за лечение и предотвратяване на сърдечни заболявания при хора“, обяснява д-р Лерхенмюлер.

Източник: Medical Xpress