През последните 30 години лечението на ХИВ се промени драстично. Това заболяване вече не е смъртна присъда, а доживотно състояние, което в много части на света може да се контролира. Продължителността на живота на хората, болни от ХИВ, е приблизително същата, каквато и на онези, които не са заразени с този вирус (макар че пациентите трябва да спазват строг режим и да се подлагат ежедневно на антиретровирусна терапия – в противен случай вирусът ще се реактивира). Антиретровирусната терапия пречи на вече съществуващия вирус да се репликира, но не може да елиминира инфекцията. В момента множество клинични проучвания разглеждат потенциалните начини, по които можем да изчистим напълно ХИВ от човешкия организъм.

В проучване, публикувано на 4 февруари в Science, изследователи от Вашингтонското медицинско училище в Сейт Луис идентифицираха потенциален начин, който би могъл да унищожи латентната инфекция от ХИВ, която се крие в заразените имунни клетки. Учените, проучващи човешките имунни клетки, показват, че те разполагат с естествена алармена система, която засича активността на конкретен ХИВ протеин. Вместо да атакуваме вируса на базата на неговия „външен вид“ (което в основата на повечето имунотерапии), целта тук е да го таргетираме в зависимост от това, което прави – вирусните активности, които са ключови за неговото съществуване.

Почти невъзможно е да унищожим ХИВ, тъй като имунната система не може да се справи с необичайно бързата степен на мутиране – той постоянно променя начина, по който изглежда, за да се изплъзне на имунните атаки. Тъкмо когато клетките на тялото се научат да разпознават една конкретна проява на вируса, той вече се е променил и има нова дегизировка.

„Беше наистина вълнуващо, когато успяхме да идентифицираме част от имунната система, която може да разпознава и атакува ХИВ вируса не на базата на това как изглежда, а въз основа на негова ключова функция - коментира професорът по медицина и старши автор на проучването Лианг Шан. – Един подходящ аналог в случая е, че макар и да е сравнително лесно да променим дрехите или прическата си, за да останем незабелязани, няма как да прикрием тичането. Това е особено вълнуващо, тъй като ни предоставя потенциален начин да изчистим напълно спящия вирус в даден пациент – независимо от факта колко широко е мутирал – на базата на нещо общо, което всички вирусни варианти имат помежду си.“ По този начин животът на много пациенти – дори и тези, които не изпитват никакви симптоми или са напълно последователни в своите антиретровирусни терапии – може да се промени коренно.

Тази стратегия разчита на идентифицирането на конкретен протеин, наречен ХИВ протеаза, от който вирусът се нуждае, за да се репликира и разпространява. Учените откриват, че в човешките имунни клетки съществува естествена алармена система, наречена CARD8, която може да разпознава активния протеин ХИВ протеаза и да задейства саморазрушителна програма, която елиминира заразената клетка. За съжаление, ХИВ може да съществува дълго време в клетката, без дори да задейства тази аларма. Когато се намира в нея, протеинът ХИВ протеаза е неактивен и съответно – алармената система не може да го открие.

„Вирусът е умен – казва Шан. – Обикновено ХИВ протеазата няма конкретна функция в заразената клетка. Вирусната протеаза се активира само тогава, когато вирусът напусне заразената клетка. Извън клетката не съществува CARD8, която да усети активния протеин.“

За щастие, новото проучване на специалистите от Вашингтонското медицинско училище в Сейт Луис описва нова стратегия, която може да доведе до създаването на терапии, изчистващи изцяло ХИВ от човешкото тяло. Учените смятат, че могат да активират неактивния в клетките протеин ХИВ протеаза с помощта на определени лекарства като например ефавиренц – медикамент, който е част от клас лекарства, наречени инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTIs) и използвани при лечението на ХИВ от 90-те години на миналия век. По този начин те ще задействат и естествената алармена система на нашите имунни клетки.

На този етап обаче медикаментите активират протеина ХИВ протеаза само тогава, когато вирусът е „буден“, а при хора, подложени на ХИВ терапия, той не е. Много клинични проучвания се опитват да изчистят ХИВ от тялото ни, като събудят вируса с дадено лекарство, а след това – го атакуват по най-разнообразни начини. Което и да е клинично проучване, което има за цел да проучи потенциалните ползи от NNRTIs, ще трябва да използва същия подход.

Източник: Medical Xpress