В някакъв етап от живота си повечето хора вероятно изпитват известна форма на болка в долната част на гърба. Понякога тя е свързана с наранявания, хронични проблеми с гърба, медицински състояния, менструален цикъл или бременност, както и с други физиологични причини. В много случаи обаче е трудно да се определи произходът на болката в долната част на гърба въпреки нейната сериозност и потенциалното ѝ въздействие върху ежедневието на засегнатите.

Някои проучвания са установили връзки между болката в долната част на гърба и различни психологически и социални фактори, включително пол, телесно тегло, навици за пушене и нарушения на настроението. Напоследък изследванията свързват това понякога осакатяващо преживяване и с безсънието и нарушенията на съня.

Изследователи от Училището по медицина към Университета в Джъдзян наскоро проведоха проучване, в което задълбочиха тези неотдавнашни открития, като се опитаха да разберат по-добре връзката между съня и болките в кръста. Техните резултати, публикувани във Frontiers in Neuroscience, показват, че съществува двупосочна причинно-следствена връзка между безсънието и болките в кръста, като всяка от тях може да предизвика другата.

"Предишни наблюдателни проучвания показаха, че болките в кръста често съпътстват нарушенията на съня, но причинно-следствената връзка остава неясна", пишат специалистите. "В настоящото проучване беше изследвана причинно-следствената връзка между нарушенията на съня и болките в долната част на гърба и беше подчертано значението на подобряването на съня при комплексното им лечение.

Ге Луо и колегите му изследват самооценката и генетичните данни на над 400 000 души с европейски произход, събрани като част от геномно асоциативно проучване (GWAS) от Биобанката на Обединеното кралство. Тези хора са попълнили генетични тестове и са отговорили на серия от въпроси за режима си на сън.

Анализите на изследователите се фокусират върху различни фактори, свързани с лошото качество на съня, включително безсъние, голяма продължителност на съня, малка продължителност на съня и сънливост през деня. По този начин те преглеждат данните от GWAS и избират участници с генетични варианти, свързани с различни измерения на лошия сън.

За да направят извод за възможна причинно-следствена връзка между лошия сън и болките в долната част на гърба, учените прибягват до помощта на Менделеевата рандомизация (MR) - сравнително нова техника, която им позволява да използват измерените генетични вариации, за да разкрият възможни генетични и екологични рискови фактори, които биха могли да причинят лошо здраве или специфични състояния.

Откритията им разкриват двупосочната причинно-следствена връзка между безсънието и болките в кръста, което означава, че безсънието може да причини болки в кръста и обратно. Освен това специалистите установяват, че болките в долната част на гърба могат да предизвикат сънливост през деня (но не и обратното).

В бъдеще тези резултати биха могли да вдъхновят по-нататъшни проучвания, които да изследват връзката между лошия сън и безсънието, като евентуално включат хора с друг етнически и генетичен произход. Освен това работата на Луо и колегите му може да насърчи проучването на терапевтични интервенции за болки в долната част на гърба, които също са насочени към безсънието и нездравословните модели на сън.

"Основните резултати от нашето изследване показаха потенциална двупосочна причинно-следствена връзка на генетично обусловеното безсъние с болките в долната част на гърба", пишат Луо и колегите му в статията си. "По този начин подобряването на съня може да бъде важно при цялостното лечение на този тип травми".

Източник: Medical Xpress