Вселената вече е в процес на разрушение, което в някакъв момент ще доведе до пълното й свиване до малко плътно кълбо. С това плашещо твърдение излязоха учени от Университета на Южна Дания, пише PopSci.

Теоретично някъде в Космоса процесът на унищожаване на някои части на Вселената е започнал. Идеята за подобно явление не е нова, но изследователите от Дания твърдят, че са доказали нейната коректност. Те са направили това посредством използването на математически уравнения.

В основата на теорията за унищожението на Вселената е, че рано или късно определена радикална промяна в нея ще доведе до това, че всяка частица ще стане изключително тежка. И всяко нещо в нея - от песъчинките до всяка планета, та дори и галактика, ще придобие тегло милиарди пъти по-голяма от сегашното. Предполага се, че именно това новото тегло ще засили взаимното привличане. А това Вселената ще се компресира в супергорещо и тежко кълбо. След като това стане, Вселената, каквато я познаваме сега, ще престане да съществува.

Процесът се нарича „фазов преход“ и е подобен на това, което се случва, когато водата се превръща в пара, или магнитът се загрее и загуби своята сила. Спрямо теорията на Хигс, фазов преход вече се е случвал - в една десета от милиардна част от секундата след Големия взрив. Това е, което е довело до промяна в пространствено-времевия континиум. По време на прехода празното пространство се е изпълнило с невидимо вещество.

Това учените наричат поле на Хигс. Предполага се, че някои елементарни частици взаимодействат с него. Те получават от него енергия, известна като масата на частиците.