Вселената е в процес на разрушаване

08 април 2019 г., 17:23
2552

Shutterstock

Вселената вече е в процес на разрушение, което в някакъв момент ще доведе до пълното й свиване до малко плътно кълбо. С това плашещо твърдение излязоха учени от Университета на Южна Дания, пише PopSci.

Теоретично някъде в Космоса процесът на унищожаване на някои части на Вселената е започнал. Идеята за подобно явление не е нова, но изследователите от Дания твърдят, че са доказали нейната коректност. Те са направили това посредством използването на математически уравнения.

В основата на теорията за унищожението на Вселената е, че рано или късно определена радикална промяна в нея ще доведе до това, че всяка частица ще стане изключително тежка. И всяко нещо в нея - от песъчинките до всяка планета, та дори и галактика, ще придобие тегло милиарди пъти по-голяма от сегашното. Предполага се, че именно това новото тегло ще засили взаимното привличане. А това Вселената ще се компресира в супергорещо и тежко кълбо. След като това стане, Вселената, каквато я познаваме сега, ще престане да съществува.

Процесът се нарича „фазов преход“ и е подобен на това, което се случва, когато водата се превръща в пара, или магнитът се загрее и загуби своята сила. Спрямо теорията на Хигс, фазов преход вече се е случвал - в една десета от милиардна част от секундата след Големия взрив. Това е, което е довело до промяна в пространствено-времевия континиум. По време на прехода празното пространство се е изпълнило с невидимо вещество.

Това учените наричат поле на Хигс. Предполага се, че някои елементарни частици взаимодействат с него. Те получават от него енергия, известна като масата на частиците.

Чрез математически уравнения изследователите от Университета на Южна Дания са открили, че полето на Хигс може да съществува в две състояния. Излиза, че материята може да съществува под формата на течност или твърдо тяло. Когато тя е твърдо тяло, полето на Хигс е милиарди пъти по-плътно от това, което учените вече са наблюдавали.

Това свръхплътно поле на Хигс може внезапно да се появи по всяко време, навсякъде във Вселената, точно както се появяват мехурчета на повърхността на вряща вода, ако теорията на учените е вярна. След преминаване през пространството мехурчето ще се ускори до скоростта на светлината и ще измени полето на Хигс от състоянието, в което е в момента, в изцяло ново. Тогава всички елементарни частици вътре в балона ще са много по-тежки, отколкото ако те биха били отвън. И сами по себе си ще формират супермасивни центрове.

Масово теории и изчисления прогнозират такъв фазов преход. До момента обаче изчисленията бяха по-скоро несигурни в това отношение. Спрямо новите такива учените доказват две неща: Вселената най-вероятно ще се разруши, а катастрофата е по-вероятна, отколкото се смяташе до момента.

Ключови думи:
Коментари