Звуковите вълни, фосилизирани в картите на галактиките във Вселената, могат да бъдат интерпретирани като признаци на Голям взрив, който се е случил 13 милиарда години по-рано, отколкото предполагат сегашните модели.

Миналата година физик-теоретикът Раджендра Гупта от Университета на Отава в Канада публикува доста необичайно предложение, според което приетата понастоящем възраст на Вселената е трик на светлината, който прикрива нейната истинска древност и същевременно ни избавя от необходимостта да обясняваме скритите сили.

Последният анализ на Гупта показва, че осцилациите от най-ранните моменти във времето, запазени в мащабни космически структури, подкрепят неговите твърдения.

"Резултатите от изследването потвърждават, че предишната ни работа за възрастта на Вселената, която е 26,7 милиарда години, ни позволи да открием, че Вселената не се нуждае от тъмна материя, за да съществува", казва Гупта.

"В стандартната космология се твърди, че ускореното разширяване на Вселената се дължи на тъмната енергия, но всъщност то е следствие от отслабването на природните сили при разширяването ѝ, а не на тъмната енергия."

Ако обърнем хода на приетите в момента модели на ускорено разширяване, ще видим, че космосът престава да бъде празен много преди около 13,7 милиарда години, като всяко петънце материал във Вселената е ограничено в обем, който сега бихте могли да поберете в горното си джобче, че и да ви остане място.

Всичко това беше прекрасно до момента, в който измерванията на галактиките, за които учените смятаха, че са били създадени съвсем наскоро, не подсказаха, че става дума за зрели и масивни космически обекти, за които е трудно да приемем, че са се формирали преди по-малко от милиард години.

Това изправя астрономите пред дилема - или съществуващите модели за еволюцията на галактиките и черните дупки се нуждаят от корекции, или Вселената всъщност съществува много по-дълго, отколкото си мислим.

Настоящите космологични модели изхождат от разумното предположение, че определени сили, управляващи взаимодействията на частиците, са останали постоянни във времето. Гупта оспорва конкретен пример за тази "свързваща константа", като се пита как тя може да повлияе на разпространението на пространството през изчерпателно дълги периоди от време.

Достатъчно трудно е за всяка нова хипотеза да оцелее при интензивния контрол на научната общност. Но предложението на Гупта дори не е съвсем ново - то е слабо основано на идея, която е била отхвърлена преди близо век.

В края на 20-те години на миналия век швейцарският физик Фриц Цвики се замисля дали червената светлина на далечните обекти не е резултат от загубена енергия, подобно на маратонец, изтощен от дългото пътуване през еоните на космоса.

Неговата хипотеза за "уморената светлина" се конкурира с вече приетата теория, според която червеното изместване на честотата на светлината се дължи на кумулативното разширяване на пространството, което дърпа светлинните вълни като опъната пружина.

Последствията от версията на Гупта за хипотезата за уморената светлина - наречена ковариращи константи на свързване плюс уморена светлина или CCC+TL - ще се отразят на разширяването на Вселената, като се премахнат мистериозните тласкащи сили на тъмната енергия и се обвинят променящите се взаимодействия между известните частици за увеличеното разтягане на пространството.

За да замени съществуващите модели с CCC+TL, Гупта ще трябва да убеди космолозите, че неговият модел по-добре обяснява това, което виждаме в голям мащаб. Последната му статия се опитва да го направи, като използва CCC+TL, за да обясни флуктуациите в разпространението на видимата материя в пространството, причинени от звуковите вълни в новородената Вселена, и сиянието на древната зора, известно като космически микровълнов фон.

Макар че анализът му стига до заключението, че неговата хибридна теория за уморената светлина пасва добре на някои характеристики на остатъчните ехо от светлина и звук във Вселената, това важи само в случая, че се откажем и от идеята, че тъмната материя също е нещо реално.

Разбира се, ако не е необходимо да се обяснява произходът на тъмната материя или тъмната енергия, физиката би била малко по-лесна в някои отношения. Дали CCC+TL се справя със задачата да преобърне космологията с главата надолу, ще зависи от това дали може да реши повече проблеми, отколкото създава.

Засега нашата Вселена си остава млада - на едва 13,7 милиарда години.

Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal.

Източник: Science Alert