Три спътника на Европейската космическа агенция, по-точно от когато и да било, измериха параметрите на магнитното поле на Земята. Изчисленията показват, че то отслабва, а магнитните полюси се изместват, съобщава Spiegel.

Сами по себе си измененията в състоянието на магнитното поле на нашата планета са нещо обичайно.

Известно е, че полето променя посоката си средно по един път на всеки 250 000 години. Последното подобно явление обаче е наблюдавано преди повече от 780 000 години, тоест необходимостта от поредната метаморфоза отдавна е назряла.

Магнитното поле защитава нашата атмосфера от слънчевия вятър.

Учени подозират, че именно така е загубила атмосферата си планетата Марс, която няма магнитно поле. Полето на Земята насочва частици с висока енергия покрай магнитните силови линии, което създава своеобразен защитен пояс на планетата. Преместването на полюсите не отслабва защитата. Проблемът се състои в това, че през последните 100 години магнитното поле на Земята е отслабнало с около 5 процента.

В областта на т.нар. Южноатлантическа аномалия (край бреговете на Бразилия) това явление е още по-силно.