Как да откриваме планети около звездите?

27 август 2019 г., 14:22
172

Shutterstock

Как да откриваме планетите - дори обитаеми планети - около звездите? Като гледаме за малко замъгляване, докато планетата минава пред слънцето.

ТЕД последователката Луциан Уалковиц и мисията "Кеплер" са октрили около 1200 потенциални нови системи от планети. С правилните техники те могат да открият дори и такива с подходящи условия за живот.

Налични са субтитри на български.

Ключови думи:
Коментари