Изригванията на гама лъчи в космоса са сред най-ярките и най-високо енергийните събития във Вселената. Но те също така са и сред най-мистериозните феномени, защото никой не е наясно какво, защо и как ги причинява. Но сега учените направиха откритие, което може да хвърли нова светлина върху загадката и да ни помогне да я разгадаем. Светлинните криви на 6 отделни изригвания на гама лъчи показаха, че те имат сложна и обратима във времето вълнова структура. Защото във пулса на всяко изригване е било засечено отделно събитие, в което времето, изглежда, се е повтаряло наобратно.

“Съществуването на обърната във времето пулсова структура ни кара да мислим, че физическите модели на изригванията на гама лъчи притежават много силни физически симетрии”, коментират от екипа, направил изследването.

Science Alert