Миналата година астрономи от Йейл обявиха, че са открили галактика с на практика почти никаква тъмна материя. Находка, която бе посрещната както с интерес, така и със скептицизъм. Днес изследванията в тази сфера продължават. Астрономи откриха още доказателства за отсъствието на тъмна материя в този космически обект и дори се натъкнаха на втора подобна галактика.

NGC 1052-DF2, или просто DF2, е била забелязана с помощта на инструмента Dragonfly Telephoto Array, чиято цел е да открива особено бледи обекти. В случая това е важно, тъй като DF2 ултра-дифузна галактика. Тя е голяма колкото Млечния път, но в нея има 100-1000 по-малко звезди.

За да измерят масата на подобна галактика, учените са проследили как точно кълбовидните звездни купове се движат в нея самата. На базата на това те могат да изчислят колко тъмна материя има в галактиката. Най-новите изчисления са публикувани в The Astrophysical Journal Letters. Те са направени с помощта на инструмент на обсерваторията „У. М. Кек“. Благодарение на него учените установяват с голяма прецизност скоростта на кълбовидните звездни купове в DF2. Тя е такава, каквато би била, ако в галактиката няма почти никаква тъмна материя. По този начин учените потвърждават миналогодишните си открития.

Второто изследване, което също е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, се съсредоточава върху NGC 1052-DF4 (или DF4 за по-кратко). Този космически обект принадлежи към същата група галактики, към която и DF2 (ултра-дифузни). Т.е. DF2 не е изолиран случай.

„Откриването на втора галактика с почти никаква тъмна материя е наистина вълнуващо“ – коментира проф. Пийтър ван Докум, ръководителят на изследването. – Това означава, че шансовете да се натъкнем на още подобни обекти се увеличава значително. Все още нямаме представа как са се образували тези галактики. Затова се надявам, че настоящите ни открития ще окуражат още учени да се захванат с разплитането на мистерията.“

Откритието на тези галактики е важно за космологическите теории. То подсказва, че тъмната материя наистина е субстанция, макар че все още да нямаме представа за точните й свойства.