На днешната дата отбелязваме 340 години от определянето на скоростта на светлината -  едно от най-значимите събития в историята на науката.

Основен "виновник" за това е датският астроном Оле Рьомер. През 1676 г. той доказва, че скоростта на светлината не е безкрайна, като наблюдава движението на Йо - една от луните на Юпитер.

През 1905 г. един от най-великите учени в световната история – Алберт Айнщайн, базира и своята теория на относителността върху твърдението, че скоростта на светлината във вакуум е независима от движението или от отправната система.

В крайна сметка, през 1975 г. скоростта на светлината е определена на 299 792 458 m.s-1. Тя се означава с буквата c. Един от малко известните факти за нея е, че светлината от Слънцето достига до Земята за 8 минути. Ако един автомобил се движи с 60 км./ч, би изминал това разстояние за 180 години.