Космическите апарати „Аполо“ и „Союз“ се разделят, след като са били свързани два дни в орбитата.

Експерименталният полет „Аполо“ — „Союз“ (ЕПАС) е последният полет от програмата Аполо и първият съвместен полет на американската и съветската космическа програма. Полетът е извършен през юли 1975 година. За САЩ, това е последният пилотиран космически полет до старта на Космическата совалка през 1981 година.

Въпреки че полетът включва няколко научни задачи (например изкуствено слънчево затъмнение, направено от Аполо, за да може Союз да направи снимки на слънчевата корона) и предоставя полезна инженерна информация, използвана по-късно в полетите на космическите совалки до орбиталната станция Мир, главната цел на Аполо-Союз е символична. Полетът е видян като символ на политиката на облекчаване на отношенията, която двете сили започват да провеждат по това време, и като подходящ край на напрежението на космическата надпревара.

След поредица от срещи през 1969 год., на които в работен порядък са решени редица въпроси, е създадена през м. октомври 1970 год. Обединена работна група по въпросите на съвместния експериментален полет. След множество задълбочени проучвания е изготвен проект, който е окончателно одобрен на съветско - американска среща на високо равнище през м. май 1972 год. Съгласно този проект, вече официално наречен ASTP (Аполо - Союз тест проджект), съвместният полет е определен за 1975 год. За Директори на проекта са назначени д - р Г. Ланни (САЩ) и член - кореспондент на АН СССР К. Д. Бушуев (СССР). Съгласно двустранните разработки за носител на стиковъчния модул е определен американския космически кораб. Това решение е продиктувано от основното съображение, че Аполо (конструиран за полети до Луната) има много по - голям запас от гориво и товароносимост и ще бъде активен кораб в търсенето, сближаването и самото скачване.

ЕПАС е приет с голям ентусиазъм в целия свят. Открита е нова ера в космическите изследвания, значително подобряване на съветско-американските отношения и разведряване на международния политически климат. Президентът на САЩ Джералд Форд и Генералния секретар на ЦК на КПСС Леонид Брежнев в общо послание изразяват надежда, че съвместния полет е ново фундаментално начало в развитието на науката, изучаването на космическото пространство и подобряване на двустранните отношения. Генералния секретар на ООН Курт Валдхайм приветства полета и го определя като "важен стълб в световната история" и като събитие станало възможно благодарение на сътрудничеството между двете световни суперсили. Когато през м. май 1977 год. изтича срока на ЕПАС е прието ново споразумение между двете страни, което лежи в основата на съвместната космическа дейност и до днес.