Един прекрасен кадър, заснет в Лондон на 16 септември 2014 г. На него виждаме как капчици роса, образувани от сутрешната мъгла, са се подредили по паяжината на малко паяче.