сп. Мениджър Мениджър.NEWS Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Природа

Долини и хребети в планинската верига Заргос. Планинската верига Заргос в югозападен Иран разполага с ниски хребети и долини, образувани вследствие на диференциалната ерозия. Силният тектоничен натиск буквално е нагънал повърхността. Ерозията е отстранила по-меките камъни. Останали са варовик и доломит. Снимка: Earth Observatory

Природа

Мимически октопод в Червено море. Снимка: stephan kerkhofs / Shutterstock

Природа