„На всяка жена можеш да построиш къща. Но не всяка може да я превърне в дом.“

Силвия Кристъл, писателка, автор на осемнадесет романа. Автор е и на поетични творби, някои от които са наградени в литературни конкурси. Създател е на огромен брой афоризми и сентенции.