В градоустройството съществува едно старо схващане, според което зелените пространства в града могат да бъдат сериозен криминогенен фактор.

Логиката на това мислене е, че дърветата и храстите създават слепи зони, които дават чувство за безнаказаност на престъпниците и им позволяват да се скрият бързо след като нарушат закона. Едно ново проучване на Университета Темпъл във Филаделфия (САЩ) обаче хвърля предизвикателство към това традиционно схващане. Резултатите от него доказват, че наличието на добре поддържани зелени зони в града води до чувствително намаляване на тежките престъпления.

Според ръководителя на изследването Джереми Менис ключовият фактор е поддръжката на зелените площи. Иначе казано, изоставените паркове и градини наистина увеличават броя и тежестта на закононарушенията, докато добре поддържаната зеленина води до намаляване на престъпленията. За да стигнат до този извод учените са съпоставили криминалната статистика със сателитни снимки на Филаделфия. Те са установили, че благотворният ефект на градската зеленина е в сила, независимо от други сериозни криминогенни фактори като бедността, социалното разслоение и гъстотата на населението.

Авторите на проучването смятат, че причината за този превантивно въздействие на поддържаните зелени пространства е в техния успокояващ ефект върху психиката, в комбинация с подобреното усещане за общност и съвместна грижа за опазване на публичните пространства.