Коалиция „За да остане природа в България“ остро възразява срещу изказването на министъра на околната среда и водите Нено Димов, че строгите правила в националните паркове пречат на туризма. Паркове и съответно туризъм в тях, има единствено благодарение на дългогодишната, национална работа за опазването на тези крехки и ценни места в Рила, Пирин и в Стара планина.  

В началото на двадесети век склоновете на българските планини са оголени от сечи. Много населени места са заплашени не само от недостиг на дървесина но и от наводнения, ерозия, съответно от липса на вода. Това стряска обществото, налага спешното развитие на лесовъдската наука и практика, както и защитата на последните места, където се срещат вековни гори, планински езера, чист въздух и живописни пейзажи. Националите и природни паркове и защитената природа на България са много важно достижение на страната ни. Благодарение на постигнатото, ние разполагаме с генни банки и с ефективно противодействие срещу негативните ефекти на климатичните промени. Градивната работа за природозащитата е важен принос за бъдещото качество на живот на Балканите и в Европа.

С времето защитата на планината започва да носи редица ползи, включително и възможности за пълноценен, качествен отдих. Националните и природни паркове се превръщат в любима дестинация на милиони българи и гости на България. Но опазената природа е и голяма отговорност - популярността на парковете означава все по-голяма заплаха за тях. Масовото човешко присъствие, растящите планински курорти, строежите на ски инфраструктура превръщат много места из тези острови на дивата природа в урбанизирани зони, сечища, натоварени пътища.

В този контекст публичен натиск не от кой да е, а от министър на околната среда и водите за отслабване на защитата на националните паркове, е изключително опасен прецедент. Множество изследвания през последните години показват, че България губи природен ресурс - чист въздух, реки, вековни гори, видове. Намалява количеството и се влошава статуса на високопланинските езера. Този ресурс не е само национален, той е принос и отговорност към качеството на живот в Европа. Отказ от опазването му е национално предателство и бомба със закъснител в европейски мащаб.

Това не е първият призив на министър Димов за отслабване на защитата на национални парковете. Напомняме, че преди време той призова депутатите за спешни промени в Закона за защитените територии, които да улеснят застрояването на националните паркове.

Правила в парковете трябва да има, ползата им трябва да се популяризира активно и споделената отговорност за спазването им от всички - институции, граждани и гости на България, трябва да е пределно ясна.

Грижата за защитените територии от страна на министър Димов трудно може да се забележи. Въпреки непрестанния и обезкуражаващ натиск на министъра за улесняване на сечи и строежи в Пирин, коалиция "За да остане природа в България" му препоръчва:

- да съгласува публичното си говорене с действащото природозащитно законодателство;
- да работи активно със структурите на подопечното си ведомство за ефективна защита на националните паркове, за да осигури дългосрочно устойчив туризъм и ред други ценни услуги, които природата предоставя;
- да популяризира начините за опазване на парковете - посетителите им трябва да разбират, че опазването на природното наследство е подобно на това на културното - изисква внимание, правила и инвестиция.

Коалиция "За да остане природа в България" е готова да помогне на МОСВ и на парковите администрации за модернизирането и популяризирането на мерките за защита на националните паркове.