Хората, които се връщат на работа в рамките на три месеца след загубата на брачния си партньор, страдат от по-високи нива на стрес и от системни възпаления в сравнение с пенсионерите, които са овдовели, установи проучване, цитирано от ЮПИ.

Резултатите сочат също, че колкото по-нископлатена е работата, толкова по-сериозни са последиците за психичното здраве на овдовелите.

"Важно е да осъзнаем, че овдовелите трябва да се справят с двойно повече проблеми в сравнение с работещите хора, които не скърбят по загубата на партньора си", каза авторът на изследването Дженсин Паолети, постдокторант в университета Райс в Хюстън.

Овдовелите мъже и жени, които са се върнали на работа след загубата на партньорите си, съобщават за изпитан повече стрес, пише БТА. За изследването те са попълвали стандартен въпросник за измерване на нивата на стрес. При кръвните им проби са отчетени и по-високи нива на няколко протеина, свързани с възпалителни процеси като интерлевкин-6, хемокин лигандс 4 и фактор на туморна некроза.

"Ако нивата на възпаление са завишени, човек е изложен на по-висок риск от сърдечни заболявания, деменция и някои видове рак", каза Паолети.